28/04/2011

 

Bellesa de sentiments i subtilitats expressiva a l´obra de Clara Gracia. El color dona les formes dins de l´obra pictórica de Clara Gracia. La llum que ens arriba del sol i es parteix  en miníscules particules quan atravessa les diverses capes atmosfèriques, és captada per la pintora com si fos l´origen d´un gran puzzle d´emocions i de sensacions que cal reconstruir per a obtenir una realitat que és, a la vegada, espiritual i tangible.

06/04/2011

La sua ricchezza spirituale, la delicatezza, la feminità, la spontaneità e la sincerità dei suoi sentimenti brillano in ciascuna sua composizione e a mio avviso, sono le caratteristiche essenziali Della sua pittura.